Provádíme výstavbu průmyslových zpevněných, manipulačních, odstavných a skladových ploch.