Provádíme parkovací a manipulační plochy areálů průmyslových zón a nákupních center.