Poskytujeme široké spektrum profesionálních služeb v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Při realizaci projektů klademe důraz na kvalitu, odbornost a efektivitu prováděných prací. Naši zaměstnanci pracují pod vedením autorizovaných osob (ČKAIT). Zavádíme do praxe inovativní a efektivní technologie, které slouží ke snížení finančních nákladů Vašich projektů. Profesionální přístup k zákazníkovi je pro nás samozřejmostí.

Dotace

Firma získala dotaci ve výši 172 696,50 Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, programu podpory: Technologie: pro projekt s reg. číslem: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_091/0008255 s názvem: Pořízení nového strojního a technologického vybavení společnosti EDS Trade s.r.o. – Moravskoslezský kraj.